FAQ

FAQ'sQ.    Waar vind ik het serienummer van de ketel?


A.    Het serienummer van de ketel kan je op de meeste ketels 2 keer terugvinden: 

 1. Op de kleine sticker aan de onderkant van de ketel:


 2. Links bovenaan op het identificatieplaatje van de ketel:Q.    Wat betekent welke foutcode?


A.    Om te beginnen is het belangrijk te weten dat foutcodes steeds beginnen met de letter E en functiecodes beginnen met de letter F (dus F04 is geen fout maar een indicatie van het nadraaien van de ventilator).

Hieronder de lijst met de meest voorkomende foutcodes:


 1. Blokkering geen inschakeling

 2. Blokkering veiligheidsthermostaat / Probleem vlamcontrole

 3. Blokkering thermostaat rookgassen

 4. Blokkering weerstand contacten

 5. Storing vertrekvoeler (NTC)

 6. Storing sanitaire voeler (NTC)

 7. /
 8. Maximaal aantal resets

 9. /
 10. Onvoldoende waterdruk op de installatie

 11. /
 12. Storing boilervoeler

 13. /
 14. /
 15. Configuratiefout (storing of afwijking op de elektrische bekabeling)

 16. Storing ventilator

 17. /
 18. /
 19. /
 20. Blokkering parasietvlam

 21. /
 22. Algemeen alarm (CAR v2 of SuperCAR)

 23. Storing retourvoeler (NTC)
 24. Storing bedieningspaneel

 25. Blokkering wegens te snelle opwarming (blokkage pomp,...)

 26. /
 27. Onvoldoende circulatie
 28. /

 29. Storing rookgassensonde

 30. /

 31. Communicatieverlies met de afstandsbediening

 32. /

 33. Storing lage temperatuur zone 3

 34. Blokkering veiligheidsthermostaat lage temperatuur zone 2

 35. Blokkering veiligheidsthermostaat lage temperatuur zone 3

 36. Communicatie IMG-Bus onderbroken

 37. Lage voedingsspanning

 38. Verlies vlamsignaal

 39. /

 40. /

 41. /

 42. /

 43. Blokkering door verlies vlamsignaal

 44. Blokkering wegens overschrijding accumulatie maximale tijd opeenvolgend open van de gasklep

 45. Te groot temperatuursverschil tussen steek- en retourwater

 46. Uitschakeling door brandcontact

 47. Beperking vermogen brander

 48. /

 49. Blokkering hoge temperatuur op retoursensor

  1. /
  2. Communicatie met CAR Wireless verloren
  3. /
  4. /
  5. /
  6. /
  7. /
  8. /
  9. /
  10. Blokkering netfrequentie elektrische voeding
  11. Probleem circulator geblokkeerd
  12. Lucht aanwezig in circulator
  13. Aanvraag volledige afstelling (OMNIA)
  14. /
  15. /
  16. /
  17. /
  18. /
  19. /
  20. /
  21. Vervanging aanvoer- retoursensor
  22. /
  23. Aanvraag snelle afstelling (OMNIA)
  24. /
  25. /
  26. /
  27. Aanvoer- en/of retoursonde temperaturen wijken af
  28. Probleem controle verbranding
  29. Probleem controle verbranding
  30. Probleem controle verbranding
  31. Blokkering probleem gasklep driver
  32. /
  33. /
  34. /
  35. Probleem met de verbranding: vermindering van het vermogen
  36. /
  37. /
  38. Blokkering controle gasklep
  39. Blokkering controle gasklep
  40. Signalering onstabiele verbranding
  41. Signalering verbranding buiten limieten
  42. Blokkering inschakeling niet correct
  43. Limiet correctie toeren ventilator
  44. Signalering verbranding buiten limiet
  45. Probleem verbranding
  46. Signalering discontiniue verbranding
  47. Rookkanaal verstopt
  48. /
  49. Blokkering maximaal aantal softwarefouten
  50. Algemene blokkering

  Q.    Wat betekent welke functiecode?


  A.    Om te beginnen is het belangrijk te weten dat functiecodes steeds beginnen met de letter F en foutcodes beginnen met de letter E (dus E10 is geen functie maar een indicatie van een te lage waterdruk op het systeem).

  Hieronder de lijst met de meest voorkomende functiecodes:


  1. /
  2. /
  3. Antivriesfunctie geactiveerd, de ketel functioneert om vorstschade tegen te gaan
  4. Nadraaitijd van de ventilator actief
  5. Nadraaitijd van de pomp actief
  6. /
  7. /
  8. Automatisch ontluchtingsprogramma (ketel gaat gedurende 18 uur met intervals de pomp latendraaien om de installatie maximaal te ontluchten)
  9. Anti-Legionella (Boiler word gedurende 15 min boven 65°C gebracht)
  10. /