FAQ

FAQ'sQ.    Waar vind ik het serienummer van de ketel?


A.    Het serienummer van de ketel kan je op de meeste ketels 2 keer terugvinden: 

 1. Op de kleine sticker aan de onderkant van de ketel:


 2. Links bovenaan op het identificatieplaatje van de ketel:Q.    Wat betekent welke foutcode?


A.    Om te beginnen is het belangrijk te weten dat foutcodes steeds beginnen met de letter E en functiecodes beginnen met de letter F (dus F04 is geen fout maar een indicatie van het nadraaien van de ventilator).

Hieronder de lijst met de meest voorkomende foutcodes:


 1. Blokkering geen inschakeling

 2. Blokkering veiligheidsthermostaat / Probleem vlamcontrole

 3. Blokkering thermostaat rookgassen

 4. Blokkering weerstand contacten

 5. Storing vertrekvoeler (NTC)

 6. Storing sanitaire voeler (NTC)

 7. /
 8. Max aantal resets

 9. /
 10. Onvoldoende waterdruk op de installatie

 11. /
 12. Storing boilervoeler

 13. /
 14. /
 15. Configuratiefout (storing of afwijking op de elektrische bekabeling)

 16. Storing ventilator

 17. /
 18. /
 19. /
 20. Blokkering parasietvlam

 21. /
 22. Algemeen alarm (CAR v2 of SuperCAR)

 23. Storing retourvoeler (NTC)
 24. Storing bedieningspaneel

 25. Blokkering wegens te snelle opwarming (blokkage pomp,...)

 26. /
 27. Onvoldoende circulatie
 28. /

 29. Storing rookgassensonde

 30. /

 31. Communicatieverlies met de afstandsbediening

 32. /

 33. Storing lage temperatuur zone 3

 34. Blokkering veiligheidsthermostaat lage temperatuur zone 2

 35. Blokkering veiligheidsthermostaat lage temperatuur zone 3

 36. Communicatie IMG-Bus onderbroken

 37. Lage voedingsspanning

 38. Verlies vlamsignaal

 39. /

 40. /

 41. /

 42. /

 43. /

 44. /

 45. Te groot temperatuursverschil tussen steek- en retourwater

 46. Uitschakeling door brandcontact

 47. Beperking vermogen brander

 48. /

 49. Blokkering hoge temperatuur op retoursensor

  Q.    Wat betekent welke functiecode?


  A.    Om te beginnen is het belangrijk te weten dat functiecodes steeds beginnen met de letter F en foutcodes beginnen met de letter E (dus E10 is geen functie maar een indicatie van een te lage waterdruk op het systeem).

  Hieronder de lijst met de meest voorkomende functiecodes:


  1. /
  2. /
  3. Antivriesfunctie geactiveerd, de ketel functioneert om vorstschade tegen te gaan
  4. Nadraaitijd van de ventilator actief
  5. Nadraaitijd van de pomp actief
  6. /
  7. /
  8. Automatisch ontluchtingsprogramma (ketel gaat gedurende 18 uur met intervals de pomp latendraaien om de installatie maximaal te ontluchten)
  9. Anti-Legionella (Boiler word gedurende 15 min boven 65°C gebracht)
  10. /